założenia programowe sekcji

Celem zajęć jest między innymi:

  • odciągnięcie dzieci od komputera i telewizora, poprzez wyrobienie zdrowych nawyków ruchowych zaproponowanych w formie ogólnorozwojowych zajęć ruchowych opartych na szerokim wachlarzu ćwiczeń skupionych w JUDO,
  • poprawa bezpieczeństwa, poprzez edukację w kierunku kształtowania bezpiecznych nawyków w odpowiedzi na zagrożenia przemocą wobec nieletnich ze strony rówieśników, osób starszych i dorosłych,
  • wyrobienie poczucia własnej wartości i poszanowania innych bez względu na rasę, kolor skóry, wyznania religijne i poglądy polityczne – wychowanie w duchu tolerancji,
  • zapobieganie uzależnieniom dzieci i młodzieży od alkoholu, papierosów i narkotyków – profilaktyka antynarkotykowa,
  • zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego przez dodatkowe zajęcia ruchowe, uzupełniające zajęcia wychowania fizycznego realizowane w podstawie programowej szkół podstawowych i gimnazjalnych,
  • wyrobienie umiejętności współpracy w parach, zespole – grupie.