grupy wiekowe

5 – 7 LAT

Zajęcia przede wszystkim nastawione na zapewnienie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i fizycznego dzieci, w tak ważnym okresie dla kształtowania ich aparatu ruchu – postawy i cech motorycznych. Zajęcia uczące dyscypliny, odpowiedzialności, pracy w zespole i poczucia własnej wartości. Rozwijamy kreatywność, świadomość możliwości dziecka. Program ukierunkowany jest na naukę poprzez zabawę i zdrową rywalizację.

8 – 12 LAT

Trening JUDO prowadzony w sposób daleki od wyczynu sportowego, pozwalający na zrównoważony rozwój i możliwość rywalizacji sportowej. Celem treningu jest zbudowanie odpowiedniego potencjału młodego człowieka do sprostania zadaniom współczesnego życia. Trening w sposób wszechstronny kształtuje prawidłowe nawyki dbania o swoją sprawność fizyczną. Może być znakomitym początkiem do kariery sportowej.

13 – 16 LAT

Trening JUDO prowadzony w sposób daleki od wyczynu sportowego, pozwalający na zrównoważony rozwój i możliwość rywalizacji sportowej. Celem treningu jest zbudowanie odpowiedniego potencjału młodego człowieka do sprostania zadaniom współczesnego życia. Trening w sposób wszechstronny kształtuje prawidłowe nawyki dbania o swoją sprawność fizyczną. Może być znakomitym początkiem do kariery sportowej.

17 – 100 LAT

Zajęcia rekreacyjne zawarte w treningu JUDO, połączone z nabyciem umiejętności samoobrony. Ćwiczenia gimnastyczne poprawiające komfort w życiu codziennym. Zgubienie zbędnej nadwagi, przedłużenie aktywności fizycznej, odreagowanie stresu w dobrym towarzystwie pod opieką znakomitych trenerów